• Basic Jacket Tie Dye (DG) navy ring
  • Ballet Dress (LCJ) navy
  • Underpinning Skirt (SCB) navy/white
  • Ginko Necklace, white